Otrzymaliśmy Grant z Funduszu Eksportowego województwa kujawsko – pomorskiego.

Informujemy, iż Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu realizując projekt pt.: „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  przyznała naszej firmie grant na realizację projektu: „MISTRAL NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH”. Celem projektu jest Umożliwienie rozpoczęcia eksportu i zwiększenia poziomu handlu oraz dywersyfikację rynków zbytu. Wartość projektu wynosi 893.467,70 zł netto, zaś kwota dofinansowania wynosić będzie 559.408,28 zł netto