Budowa nowej siedziby firmy!

fundusze_europejskie

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, firma PPUH MISTRAL będzie realizować projekt „Innowacyjna technologia produkcji wiązarów dachowych”. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 5.226.194,57 zł netto. Kwota dofinansowania wyniesie 2.466.595,41 zł netto. Kredyt na innowacje technologiczne, który polega na udzielaniu przez BGK dotacji, czyli tzw. premii technologicznej, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich. 

Na działce należącej do firmy i położonej w Brzeskiej Strefie Ekonomicznej, powstanie nowoczesna hala produkcyjna z zapleczem biurowym, socjalnym i magazynowym. Planowane rozpoczęcie prac ma nastąpić jeszcze w czerwcu 2021 roku. Poniższa wizualizacja przedstawia naszą nową siedzibę.